logo KaM
VUT v BrněAreály kolejíHotel PalackýRS RamzováNabídka stravováníOn-line jídelníčekSlužby na kolejíchJdi na VUT!

Ubytování – akademický rok 2014/15


Informace k podávání žádostí o ubytování na kolejích VUT v Brně, výběru pokoje a podpisu smlouvy o ubytování pro studenty budoucích I. ročníků Bc., Mgr. a doktorského studia v ak. roce 2014/15

Aplikace pro podávání žádostí na akademický rok 2014/2015 bude i nadále otevřena do 31.8.2014 včetně výběru pokoje a podpisu smlouvy o ubytování.

Pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v Brně v akademickém roce 2014/15 (Rozhodnutí rektora č. 3/2014)

Smlouva o ubytování - verze 2014 - platná od 1.9.2014

Příloha č. 3 Smlouvy o ubytování

Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně s platností od 1.9.2014

Informace k úhradě jistiny 1 pro akademický rok 2014/2015

Jistina 1 (60-ti násobek denní sazby dle platného ceníku ubytování) bude splatná k datu nástupu na ubytování a bude ponížena o již uhrazenou jistinu 2 (1.500,-, potřebnou k podpisu smlouvy o ubytování).
Číslo účtu Kolejí a menz: 105819493/0300, variabilní symbol = rodné číslo studenta, specifický symbol = 222.
Výpočet jistiny 1 naleznete zde: www.kam.vutbr.cz/?p=kabc

Informace o změně platebních podmínek ve smlouvě o ubytování pro akademický rok 2014/2015

Platby za ubytování budou placeny výhradně prostřednictvím inkasa z účtu, zřízeného ubytovaným u bankovního ústavu na území ČR.
Inkaso bude probíhat ve dvou termínech:
platba za ubytování – v daném měsíci za daný měsíc mezi 5. - 12. dnem daného měsíce
služby s ubytováním spojené (kreditní systém stravování, internet apod.) – mezi 5. - 12. dnem následujícího měsíce, tedy zpětně
Podrobnosti naleznete ve smlouvě o ubytování pro ak.rok 2014/15, článek IV – platební podmínky.

Koleje a menzy nabízejí od 1.5.2014 využití krátkodobého ubytování studentského typu

V případě zájmu o rezervaci mohou zájemci využít níže uvedených kontaktů viz www.kam.vutbr.cz/?p=krat. V období prázdnin tento typ ubytování zajišťují jen blok A02, blok A03 a Listovy koleje.
Ceník krátkodobého ubytování (pdf).

Nabídka letního ubytování na kolejích VUT v Brně

Zájemci o letní ubytování si mohou provést rezervace osobně na dispečinku ubytování studentů, blok A03, 2. patro, dveře 028 od 11.4.2014.
Na kolejích Pod Palackého vrchem budou v provozu bloky A02 (7. – 9. patro) a A03, na Listových kolejích blok C02. Penzion Starý pivovar zůstává v provozu nepřetržitě.
Každý student, který využije ubytování v termínu 1.7. – 31.7.2014 včetně a 1.8. – 31.8.2014 včetně, obdrží za celý probydlený kalendářní měsíc slevu ve výši 500,- Kč a k tomu ještě zdarma 10 baget jako bonus.


Ubytování na kolejích VUT v Brně v ak. roce 2013/14

Smlouva o ubytování platná od 1.1.2014 do 31.8.2014 podle nového OZ

Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně s platností od 1.3.2014

20.8.2014
KaM VUT v Brně
V úterý 26.8.2014 nebudou od 16:00 do ranních hodin 27.8. dostupné servery KaM

V uvedenou dobu nebude fungovat web KaM, informační systém ISKaM ani aplikace pro podpis smlouvy o ubytování a podávání žádostí.

28.7.2014
Ubytování
Ceník ubytování hotel Palacký***, platný od 1.8.2014

S platností od 1.8.2014 dochází k úpravě cen pro hotel Palacký***.
U již potvrzených pobytů se ceny nemění.
Viz ceník.

3.7.2014
KaM VUT v Brně
Nabídka stravování v RS Ramzová od 3.7.2014

Koleje a menzy nabízejí od 3.7.2014 stravovací balíčky pro návštěvníky RS Ramzová (v nabídce je možná snídaně, polopenze nebo plná penze).
Ceník a kontakty pro objednání naleznete v ceníku (pdf)

28.6.2014
Stravování
Od pondělí 30.6.2014 je v Pizzerii Mozzarella upravená otevírací doba

pondělí – čtvrtek 11:00 – 14:30 hod., pátek 11:00 – 14:00 hod.

23.6.2014
Stravování
Od 24.6.2014 otevíráme pro Vás novou zahrádku u cukrárny Rybkova

Zahrádka bude v provozu v pracovní dny od 11:00 do 18:00.

12.6.2014
Ubytování
RS Ramzová – doprodej letních pobytů

KaM poskytují od 1.7.2014 slevu 10% na nově objednané pobyty v RS Ramzová. V případě zájmu kontaktujte Oddělení ubytování – Renata Kolaříková, telefon 541 142 932, mobil 724 861 728, e-mail: kolarikova@skm.vutbr.cz

30.5.2014
Ubytování
S účinností od 1.6.2014 dochází ke stanovení úředních hodin na „Oddělení ubytování“ následovně:

Pondělí   7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý   7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek   9:00 – 12:00

30.5.2014
Ubytování
Nový organizační řád KaM VUT v Brně

V návaznosti na přijetí nového Organizačního řádu KaM VUT v Brně schváleného Akademickým senátem dne 6.5.2014, dozorčí radou VUT v Brně dne 19.5.2014 a podepsané rektorem VUT v Brně dne 22.5.2014 dochází k těmto změnám na Ředitelství KaM:
Ruší se Oddělení ubytování studentů a stravování a Oddělení prodeje služeb.
Dispečink ubytování studentů se mění na Oddělení ubytování – toto oddělení zajišťuje veškerou agendu, související s ubytováním na kolejích VUT v Brně.
Kontakty OU – viz odkaz.

14.5.2014
Stravování
Harmonogram provozu stravovacích zařízení VUT v Brně v době letních prázdnin

Viz dokument (pdf).

16.4.2014Harmonogram provozu kolejí VUT v Brně v době letních prázdnin
23.3.2014VUT podporuje nápady studentů
9.1.2014Od 13.1.2014 lze v menze Rybkova zakoupit čínské nudle s sebou.
3.1.2014Od 6.1.2014 nabízí cukrárna Rybkova 1 sladké snídaně od 7:30 do 10:00.
3.1.2014Změna provozní doby Restaurace a Cukrárny Rybkova 1
23.9.2013Z důvodu urychlení odbavení na pokladnách jsme v menze Purkyňova zřídili „Rychlou pokladnu“
© KaM VUT v Brně, 2008-14. Náměty a připomínky ke stránkám zasílejte, prosím, na adresu .