|
|
|
|
|

Historie kolejí a menz VUT v Brně v datech

Koleje

12. května 1908
Hrabě JUDr. Václav Kaunic daroval brněnským studentům dům v Giskrově ulici č.5 (dnes Moravské náměstí č.9).

23. října 1918
Výbor Spolku Kaunicových kolejí se definitivně rozhodl stavět koleje v Žabovřeskách.

1920
Ke dvěma sešlým barákům bývalé záložní nemocnice na Kraví hoře přibyly další čtyři baráky (celkem v těchto nouzových barácích bydlelo 260 studentů. Za ubytování platili 10 – 30 Kč měsíčně. Nemajetní studenti bydleli zdarma.

25. března 1922
Zahájen výkop základů Kaunicových kolejí.

4. listopadu 1923
Stavba Kaunicových kolejí dokončena.

5. listopadu 1923
Do Kaunicových kolejí se nastěhovalo prvních sto studentů.

konec listopadu 1923
Zrušen internát ve vojenských barácích.

dvacátá léta
Ke Kaunicovým kolejím přibývá Sušilova kolej pro 135 katolických studentů.

1928
Celkem 32,6% studentů bydlících na kolejích bylo posluchači české techniky.

počátek třicátých let
Ke Kaunicovým kolejím přibývá dívčí internát pro 60 vysokoškolaček.

1936/37
Zrušena Jihoslovanská kolej pro 40 posluchačů jihoslovanské národnosti a budova byla zbořena.

17. listopadu 1939
Ve 4 hodiny ráno byly v Brně obsazeny všechny české vysoké školy. Současně s obsazováním vysokých škol obsazovaly jednotky SS také Kaunicovy a Sušilovy koleje, Masarykův studentský domov, zemskou nemocnici na Pekařské ulici. Po skončení prohlídek byla uvolněna jen zemská nemocnice a Masarykův domov, budovy kolejí zůstaly nadále obsazeny.

1945
Studenti techniky byli přechodně ubytováni v konviktu na Barvičově ulici (Kaunicovy koleje nebyly ještě k dispozici).

Vánoce 1945
Uvolněny Kaunicovy studentské koleje.

1946/47
Většina kolejí byla ve správě Prozatímní správy studentského majetku   I. vysokoškolská kolej, Domov dr. Nováka, Opletalova I. dívčí. Kaunicovy koleje, Dívčí studentské koleje a pobočka Kaunicových studentských kolejí na Lužické byly spravovány Spolkem Kaunicových kolejí. Největší počet studentů byl umístěn v kolejích Spolku Kaunicových kolejí – 238, v kolejích Prozatímní správy bydlelo 44 studentů a 41 studentů bylo ubytováno v Sušilových kolejích.

po únoru 1948
Vysokoškolský akční výbor NF dal k dispozici pro ubytování posluchačů vysokých škol pět zabavených hotelů.

26. února – 31. března 1951
Zlikvidována Prozatímní správa studentského majetku i Spolek Kaunicových studentských kolejí, agenda přešla na Správu kolejí a menz. Koleje a menzy byly rozděleny do čtyř skupin – pro univerzitu, VŠT, VŠZ a Vysokou školu veterinární. Technice byly přiděleny Kaunicovy koleje s pobočkami na Lužické a Mučednické, Sušilovy koleje, menza na Veveří 70 a budovy s menzou na Údolní 19.

1. ledna 1969
Delimitována Ústřední správa kolejí a menz vysokých škol a zřízena ÚSKM Vysokého učení technického v Brně. ÚSKM VUT spravovala koleje na Leninově 46/48 (1094 lůžek), na Mánesově 12 (264 lůžek), Králově 45 (560 lůžek) a koleje na Purkyňově 93 (2259 lůžek).

Menzy

19. května 1917
Činnost zahájil Spolek Menza akademická českých vysokých škol brněnských.

1919
Menza umístěna v Kaunicově paláci.

4. května 1920
Poprvé se začalo vařit pro studenty v Kaunicově paláci, obědy stály 3 – 4 Kč, večeře 3 Kč. Menza zaměstnávala 16 osob a vyvařovala až 1600 obědů denně.

1927/28
Počet strávníků činil 1829.

1928
Zřízena pobočka Menzy akademické v Kaunicových studentských kolejích, kde se prodávaly snídaně, svačiny a večeře.

1930
Na přání profesorů české techniky byla otevřena pobočka menzy v budově české techniky.

od roku 1939
V období okupace byla Akademická menza zrušena.

1945
Zřízena nouzová menza v restaurační kuchyni sokolského Stadia, kde se mohlo stravovat 600 studentů. Největší část studentů se stravovala u rodičů. V menzách se stravovalo 1074 posluchačů, tj. 32,5%.

1951
Zřízena Ústřední správa kolejí a menz.

1. ledna 1969
Po zřízení ÚSKM VUT v Brně bylo stravování studentů zabezpečováno v menzách Leninova, Obránců míru, Barvičova, Koněvova a Purkyňova a také v bufetech Leninova, Mánesova, Úvoz, Barvičova, Purkyňova, Božetěchova.