|
|
|
|
|

Pojmy a zkratky

ARakademický rok – celý rok od září do srpna (bez ohledu na výuku); viz VR
ASAkademický senát VUT v Brně
BVVBrněnské veletrhy a výstavy
CESACentrum sportovních aktivit
CVISCentrum výpočetních a informačních služeb VUT v Brně
CŽVceloživotní vzdělávání
doplňková činnost
EKZElektronická kniha závad
EOEkonomické oddělení
EPSElektronická požární signalizace
EZSElektronická zabezpečovací signalizace
FRIMfond rozvoje investičního majetku
IOIntegrovaný objekt FP/FEKT, Kolejní 4
KaMKoleje a menzy Vysokého učení technického v Brně
KNKolejNet – studentská počítačová síť na kolejích VUT v Brně
MaRměření a regulace
MSVMezinárodní strojírenský veletrh
MŠMTMinisterstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky
NNnízké napětí
NPnadzemní podlaží
OIKTOddělení informačních a komunikačních technologií
OPKOddělení provozu kolejí
OUOddělení ubytování studentů
POPersonální oddělení
PPpodzemní podlaží
RERektorát VUT v Brně
SKASStudentská komora Akademického senátu VUT v Brně
TOTechnické oddělení
TPBTechnologický park Brno
TUVteplá užitková voda
ÚTústřední topení
VNvysoké napětí
VRvýukový rok (část roku, po kterou je výuka); viz AR
VSvýměníková stanice
VUTVysoké učení technické v Brně
VZTvzduchotechnika
ZTIzdravotechnická instalace (voda a odpady)