|
|
|
|
|

Informační balíček o stravování

VUT v Brně má moderní bezobjednávkový bezhotovostní systém stravování, tzn. že není potřeba si jídlo předem objednat, ani s sebou nosit hotové peníze na jeho zaplacení. Studenti a zaměstnanci VUT, případně další zákazníci, se mohou v rámci stravovacích provozů VUT v Brně stravovat kdykoliv a kdekoliv. V kterémkoliv ze stravovacích provozů je možné si vzít, na co je právě chuť, celkový výběr ve všech provozech je z přibližně 200 jídel.

VUT provozuje 16 zařízení, které tvoří kolejní menzy, fakultní restaurace a bufety, ale i moderně koncipovaná pizzerie a caffé-bar. Otevírací doby jednotlivých provozů jsou přizpůsobeny skupinám zákazníků, kterým jsou určeny, tzn. klasické menzy jsou otevřeny po dobu obědů a večeří, fakultní restaurace po dobu výuky, caffé-bar a pizzerie od rána, resp. dopoledne, do 21 hodin.

Sortiment menz a restaurací tvoří hotová jídla, minutky (včetně jídel bezmasých a sladkých), bagety, saláty, zákusky, ovoce, nápoje atd. Ve většině provozů jsou nabízena i balená jednoporcová hotová jídla určená pro odnesení s sebou. Sortiment pizzerií a některých restaurací je širší. On-line nabídku všech provozů je možné sledovat na webu.

Platby jsou realizovány především prostřednictvím karty VUT, která zprostředkovává i studentskou slevu. Všechny transakce provedené průkazem VUT v Brně je možné sledovat na webu. Úplný výčet služeb menz je zde.

Koleje a menzy VUT v Brně věnují velké úsilí informování svých zákazníků a komunikaci s nimi. Aby vzájemné dorozumění bylo účinné, je nezbytné se seznámit s možnostmi komunikace studentů s pracovníky KaM.