|
|
|
|
|

Informační balíček o ubytování

Ubytování studentů

VUT v Brně nabízí svým studentům ubytování na kolejích v mnoha variantách – lze se rozhodovat podle lokace jednotlivých areálů kolejí, zde poskytovaných služeb, či vybavenosti pokojů a cen.

Stejně tak i parametry ubytování nejsou striktně předepsány, ale je nabízena řada alternativ. Trvání smlouvy není omezeno pouze po dobu výuky v akademickém roce, ale je možné zůstat na kolejích i během prázdnin. V případě, že to kapacita kolejí dovoluje, mohou ubytovaní studenti požádat o neobsazování části pokoje. Za cenu nižší, než je běžná výše kolejného, tak mohou získat více životního prostoru.

Ubytování na kolejích je koncipováno jako liberální. Studenti se mohou podle vlastních priorit stěhovat do části kapacity, která jim více vyhovuje. Proto má každý student VUT v Brně náhled do databáze kapacity pro ubytování studentů a volných lůžek, včetně možnosti rezervace. Na VUT je samozřejmostí, že spolu může bydlet kdokoliv, kdo si je sympatický, tedy i smíšené páry.

Všechny služby související s administrativou ubytováním studentů na kolejích zajišťuje oddělení ubytování.

V ceně ubytování je zajištění odpovídajícího ubytovacího standardu. K ohlašování technických závad na zařízení pokoje a společném zařízení kolejí je určena elektronická kniha závad. Záznamy zpracovává technické oddělení a na jejich základě koordinuje odstraňování závad. Neodkladné závady a závady, kde prodlením hrozí další škody, je však nezbytné ohlásit na vrátnici bloku.

100% kapacity kolejí je v rámci studentské sítě KolejNet pokryto vysokorychlostním Internetem, který umožňuje využívat e-mailovou schránku, přijímat TV signál v digitální kvalitě, sdílet data, využívat hlasové a textové komunikace (chat), atd.

Na kolejích je studentům poskytována řada dalších služeb (doručování pošty, výměna ložního prádla, využití studoven, televizních místností, sportovních místností, venkovních hřišť, koláren, společných kuchyněk, prádelen a sušáren, půjčení vysavače, úklid společných prostor, poskytnutí čisticích prostředků, ubytování návštěvy studenta atd.). Většina těchto služeb je zdarma. Úplný výčet a popis služeb kolejí naleznete zde.

Provoz kolejí a služby na kolejích zajišťuje Oddělení provozu kolejí.

Provoz kolejí je koncipován v souladu s idejemi trvale udržitelného rozvoje. Dopad provozu kolejí na životní prostředí je však závislý především na přístupu ubytovaných studentů. Ti mají možnost separovat recyklovatelné odpady (PET lahve, papír a sklo) a nebezpečné odpady (baterie, léky). Podstatný je i způsob nakládání ubytovaných studentů se zdroji – tzn. elektrickou energií, vodou a teplem. Pokud je zacházení se zdroji ekologické, je i ekonomické, a není tak takový tlak na růst cen za ubytování.

S životním prostředím souvisí i vzájemná ohleduplnost studentů, tzn. dodržování všech pravidel, především zákazu kouření na kolejích a hluku. Že vandalismus na koleje nepatří, je zřejmé. Důležitá je však i odvaha studentů vandalismu zabránit nebo ho alespoň ohlásit pracovníkům kolejí.

Koleje a menzy VUT v Brně věnují velké úsilí informování svých zákazníků a komunikaci s nimi. Aby vzájemné dorozumění bylo účinné, je nezbytné se seznámit s možnostmi komunikace studentů s pracovníky KaM.

Ostatní ubytování

Přestože to pro nové studenty není aktuální, je dobré mít na zřeteli, že VUT v Brně poskytuje ubytování i svým zaměstnancům, především mladým pedagogickým a vědeckým pracovníkům fakult, kteří nemají v Brně a okolí vlastní byt a řeší tak přechodně, ale v některých případech i dlouhodobě, svoji bytovou situaci.

Studenti VUT v Brně mají k dispozici areál rekreačního střediska Ramzová v Jeseníkách, který poskytuje zázemí pro letní i zimní turistiku. Ramzová se nachází na výhodném místě mezi Šerákem a Petříkovem, kde lze díky dostatečné nadmořské výšce lyžovat od poloviny prosince až do konce března.

VUT v Brně disponuje i hotelovou kapacitou – Hotel Palacký***, který slouží k ubytování návštěv VUT v Brně a veřejnosti. To je užitečné mít na zřeteli, pokud budete potřebovat ubytovat hosta s vyššími požadavky na standard ubytování.

Ubytování zaměstnanců VUT v Brně a obsazení kapacity rekreačního střediska Ramzová a Hotelu Palacký*** zajišťuje Oddělení ubytování.

Na koleji je možné krátkodobě ubytovat i návštěvu. Informace o této službě naleznete zde.