|
|
|
|
|

Identifikační údaje


Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Koleje a menzy

Kolejní 2905/2
612 00 Brno
Česká republika

IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305

Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.