|
|
|
|
|

Rezervace ubytování pro studenty, kteří chtějí bydlet v létě 2021

Studenti si rezervují lůžka (z tohoto hlediska je rezervace forma žádosti) a klasickou žádost si nepodávají. On line rezervace s elektronickým podpisem smlouvy je možná na nejméně 30 dní..
Aplikace pro rezervaci pokojů a podpis smlouvy o ubytování bude přístupná v následujících termínech vždy od 16:00 hod. počátečního data do 16:00 hod. koncového data:

Výběr pokoje a podpis smlouvy  4.6. - 26.6.2021 

Rezervace bez podepsané smlouvy budou po 26.6.2021 16:00 smazány.

V létě budou v provozu bloky A02 a A03 kolejí Pod Palackého vrchem.

  • Pokud máte již podepsanou rezervaci pro ak. rok 2021/22 na kolejích VUT od 13.9., pak si proveďte letní rezervaci na bloku A03 do 13.9. (nezbytné pro návaznost bydlení).
  • Pokud máte již podepsanou rezervaci pro ak. rok 2021/22 na kolejích VUT od 1.9., pak si proveďte letní rezervaci na bloku A02 do 1.9.

26.6.2021 v 16:00 bude on line rezervace vypnuta a rezervace budou probíhat již pouze osobně na Oddělení ubytování.

Pro přihlášení do celoškolského informačního systému VUT v Brně použijte webovou stránku

https://login.vutbr.cz

Pro vstup do aplikace použijte VUT login a heslo.

Po přihlášení zvolte odkaz „Ubytování a stravování“. V případě, že máte jakékoliv problémy s použitím VUT loginu a hesla, nebo jste dokonce jeden z těchto identifikátorů zapomněli, obraťte se, prosím, na systémového integrátora na Vaší fakultě.

Pokud je vše v pořádku, objeví se stránka „Základní údaje“ s Vašimi osobními údaji. Zkontrolujte si osobní údaje, především Vaši adresu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí proveďte změnu na personálním oddělení Vaší fakulty. Informace, které prosíme vyplnit, jsou Vaše mobilní telefonní číslo a korespondenční e-mailová adresa. V položce „Účet“ zkontrolujte číslo účtu a kód banky. Pokud není účet uveden - zadejte číslo účtu, jehož majitelem jste (pro účely inkasa za poskytnuté služby KaM) a potvrďte tlačítkem "Aktualizovat". Jakmile budete mít k příslušnému účtu zajištěno svolení k inkasu ve prospěch účtu Kolejí a menz, potvrďte tuto skutečnost zatržením checkboxu „Platba inkasem". Potvrďte tlačítkem "Aktualizovat". Pro editaci výše uvedených údajů klikněte na tlačítko „Upravit“. Pokud budete chtít změnit stávající číslo účtu, obraťte se na Oddělení ubytování KaM.

Po zapsání požadovaných údajů, klikněte na tlačítko „Aktualizovat“.

Poté zvolte nabídku „Rezervace“ v menu „Ubytování“ a v ní klikněte na tlačítko „Nová rezervace“.

Potvrďte prohlášení kliknutím na tlačítko „Potvrdit“.

Zvolte období a blok, na kterém chcete být ubytováni. Začátek ubytování volte libovolně, nejdříve však 27.6.2021, konec ubytování na bloku A02 nejpozději 1.9.2021, na bloku A03 do 13.9.2021.
Volte termíny tak, aby vám ubytování na sebe navazovalo.
Nezapomeňte, že ubytování musí trvat nejméně 30 dní !!.
Zvolte „Zobrazit pokoje“.

Vyberte blok a pokoj.

Následně se vám objeví rekapitulace rezervace ubytování, kterou je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko „Potvrdit“.

Pak můžete přikročit k podpisu smlouvy. Po kliknutí na ikonu

u příslušné rezervace v nabídce „Přehled ubytování“ v menu „Ubytování“

systém zobrazí stav rezervace.

Po kliknutí na stav "Nepodepsaná" se zobrazí rekapitulace smlouvy a systém umožní smlouvu podepsat.

Před podpisem smlouvy jste povinni seznámit se se zněním smlouvy i všech příloh, které ke smlouvě náleží. Toto je potřeba potvrdit zatržením checkboxu.

Na závěr je třeba potvrdit podpis smlouvy kliknutím na tlačítko „Podepsat smlouvu“.

Dokud není smlouva korektně podepsána, upozorňuje systém na tuto skutečnost červeným varovným hlášením: Nepodepsané v řádku „Stav smlouvy“.

Dále jste povinni mít k datu nástupu na ubytování uhrazenu „Ubytovací jistotu“ (31-ti násobek denní sazby za ubytování dle platného ceníku).

  1. Pokud bydlíte v akademickém roce 2020/2021 a pokračujete v navazujícím ubytování po 27.6.2021 na letní smlouvu, ubytovací jistotu již neplaťte.
  2. Pro nový nástup na letní ubytování uhraťe ubytovací jistotu bankovním převodem na účet kaM před nástupem na vámi vybraný blok tak, aby tato částka byla připsána na účet ubytovatele nejpozději k datu nástupu na ubytování.Pokud tak neučiníte, nebude umožněn nástup na ubytování ani čerpání služeb s ubytováním spojených.

Účet Kolejí a menz, č. účtu: 105819493/0300,
variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“.

Tato částka bude z „Hlavního konta“ převedena do „Ubytovací jistoty“ až po vašem nastěhování.

Svolení k inkasu

Svolení k inkasu za služby poskytnuté v ak. roce 2021/2022 si zajistíte z účtu, který jste uvedl(a) v „Základních údajích“, a to ve prospěch účtu Kolejí a menz: č. účtu: 105819493/0300. Při vyřizování svolení k inkasu v bance nestanovujte žádný variabilní symbol. Pokud banka VS na svolení k inkasu vyžaduje, zadejte VS ze stránky IS ISKaM „Základní údaje“. Termín inkasa za ubytování je dle smlouvy stanoven na 5. den kalendářního měsíce za daný kalendářní měsíc, termín inkasa služeb s ubytováním spojených je stanoven na 5. den následujícího měsíce.

Výše inkasa: výše inkasa odpovídá součtu všech plateb za ubytování, KolejNet a další služby (kopírování, prádelna atd.), včetně DPH. Výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb.

Doporučujeme tedy nastavit ve svolení k inkasu bezlimitní plnění. Pokud s touto možností nesouhlasíte, je stanoven minimální limit 5 500 Kč / měsíc.

Viz ceníky ubytování a služeb: www.kam.vutbr.cz/?p=ceny

Ubytovací jistotu ani platbu za ubytování nebudeme vybírat v hotovosti! Akceptovány budou pouze platby inkasem (dle článku IV. Smlouvy o ubytování) nebo bankovním převodem na účet KaM.