|
|
|
|
|

Pravidla na kolejích

Vedle kodifikovaných legislativních norem jako je Kolejní řád a Smlouva o ubytování, je na kolejích kladen důraz na obecně respektované etické normy, zejména:

  • na vzájemnou ohleduplnost a toleranci ve vztazích mezi studenty,
  • na slušnost a kultivovanost studentů při jednání se zaměstnanci kolejí, což samozřejmě platí i pro zaměstnance ve vztahu ke studentům.

Každý, kdo se cítí poškozen porušováním těchto zásad, může vznést zdůvodněnou stížnost u provozní příslušného bloku nebo u vedoucího Oddělení provozu kolejí.

Porušování uvedených zásad může být důvodem pro zrušení ubytovací smlouvy.