|
|
|
|
|

Poslání Kolejí a menz VUT v Brně

Koleje a menzy VUT v Brně (KaM) zajišťují ubytování, stravování a služby s tím související studentům a zaměstnancům VUT v Brně a s ohledem na provozní možnosti i dalším zákazníkům.

KaM koncipují své aktivity s ohledem na celospolečenský kontext; dbají na zájmy školy, regionu, na zájmy národní i evropské; podporují ideje občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje; při realizaci svých aktivit usilují o ochranu životního prostředí.

Organizační řád Kolejí a menz VUT v Brně

Koleje a menzy VUT v Brně jsou další součástí Vysokého učení technického v Brně, která pro podporu hlavních činností VUT v Brně a harmonického rozvoje studentů a akademického prostředí VUT v Brně v rozsahu svých možností pečuje o sociální podmínky, zejména o ubytování studentů a o stravování studentů a zaměstnanců.

KaM hospodaří v rámci VUT v Brně se společným IČ a DIČ, včetně jednotného účetnictví. VUT v Brně je vlastníkem veškerého majetku KaM.

Koleje a menzy VUT v Brně jsou v přímé podřízenosti rektora VUT v Brně, metodicky řízené kvestorem VUT v Brně. Poradním sborem rektora je Dozorčí rada KaM, která, ve složení určeném rektorem, projednává koncepční záležitosti Kolejí a menz VUT v Brně a sleduje jejich činnost.

Adobe Portable document formatOrganizační řád Kolejí a menz Vysokého učení technického v Brně

Úplný názevKoleje a menzy Vysokého učení technického v Brně
Zkrácený názevKoleje a menzy VUT v Brně, nebo
KaM VUT
Název pro obchodní stykVysoké učení technické v Brně
Koleje a menzy
Zkratka názvu pro vnitřní předpisy a normy, vnitřní a kontextovou potřebuKaM
Zkratka názvu podle grafického manuálu VUT v BrněKaM