|
|
|
|
|

Billboardy – Areál Kounicova

Reklama - mapka Kounicova

Reklamní plochy se nachází v areálu vysokoškolských kolejí VUT v Brně, Kounicova 46/48, kde je v akademickém roce ubytováno cca 1000 studentů, v letních měsících cca 350.

Billboardy L1, L2 jsou umístěny u křižovatky Kounicova × Hrnčířská.

Všechny reklamní plochy jsou umístěny při vysoce frekventované komunikaci a jsou velmi dobře viditelné z kolem projíždějících tramvají a trolejbusů. V těsné blízkosti se nachází Magistrát města Brna, Moravská zemská knihovna, Právnická fakulta, Univerzita obrany, VŠ koleje Masarykovy univerzity, nákupní centrum a sídla mnoha společností. Umístění je prakticky ve středu města.

Cílové skupiny pohybující se v této lokalitě:

  • studenti vysokých a středních škol,
  • akademičtí pracovníci vysokých škol,
  • zaměstnanci firem a široká veřejnost.

Billboard L1, L2 – křižovatka Kounicova × Hrnčířská

Billboardy L

  • viditelnost z projíždějících tramvají a trolejbusů,
  • umístění na křižovatce Kounicova x Hrnčířská, nedaleko parkoviště,
  • celoroční provoz,
  • rozměr 5,1 × 2,4 m,
  • informace a cena: .