|
|
|
|
|

Billboard – Areál Pod Palackého vrchem

Reklama - mapka PPV

Reklamní plocha se nachází v areálu vysokoškolských kolejí VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, kde je v akademické roce ubytováno cca 3100 studentů, během letních měsíců cca 600 – 800 studentů. V areálu se kromě ubytovacích kapacit nachází také stravovací zařízení, která navštěvují nejen studenti, ale i veřejnost a hosté hotelu, hotel Palacký, Fakulta podnikatelská, fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, sportoviště (posilovna, spinnig, horolezecká stěna a další), obchod a zázemí mnoha firem.

Umístění billboardu K1 je situováno k zastávce autobusu MHD, která je nejfrekventovanějším místem areálu a nachází se u hlavní příjezdové komunikace do areálu.

Vzhledem ke stále se rozvíjejícímu území Technologického parku, inovačního centra, inkubátoru, budování nových a modernizaci stávajících sportovišť, která slouží jak studentům, tak i široké veřejnosti, se tato část města Brna stává stále více vyhledávanou lokalitou sídel mnoha firem.

Cílové skupiny pohybující se v této lokalitě:

 • studenti vysokých škol,
 • akademičtí pracovníci vysokých škol,
 • zaměstnanci firem sídlící v areálu a v Technologickém parku,
 • sportovně založení spoluobčané,
 • hosté hotelu Palacký z ČR i zahraničí a ostatní veřejnost.

Billboard K1 – příjezdová komunikace

Billboardy K

 • umístění u hlavní příjezdové komunikace do areálu VŠ kolejí a k fakultám VUT, u prakoviště,
 • vynikající viditelnost ze zastávky autobusu č. 53,
 • nejfrekventovanější místo areálu, denně až 10 000 osob,
 • celoroční neomezený provoz,
 • rozměr 5,1 × 2,4 m,
 • informace a cena: .