|
|
|
|
|

Pokrytí ubytovacích a stravovacích provozů bezdrátovou WiFi sítí

stav v akademickém roce 2015/2016 převzatý z https://www.kn.vutbr.cz/docs/info/jaknasit.html

  Koleje Pod Palackého vrchem
  plné pokrytí:
blok A02
blok A03
blok A06:Menza, Pizzerie Mozzarella a Caffe Bar Piccolo
  částečné pokrytí:
blok A04:V okolí uzlů počítačové sítě
blok A05:V okolí uzlů počítačové sítě

  Purkyňovy koleje
  plné pokrytí:
blok B05
blok B07
blok B03:Spojovací chodba, Vrátnice
blok B06:Spojovací chodba, Vrátnice
Menza a bufet
  částečné pokrytí:
blok B02:V okolí uzlů počítačové sítě
blok B04:V okolí uzlů počítačové sítě

  Listovy koleje
  plné pokrytí:
Zatím není k dispozici
  částečné pokrytí:
V okolí uzlů počítačové sítě
Vrátnice, posilovna, Alterna

  Mánesovy koleje
  plné pokrytí:
blok D01
blok D02
Spojovací chodba, Vrátnice

  FAST - Cukrárna Rybkova 1