|
|
|
|
|

Co a jak třídit

☑   Plastové sáčky a tašky, sešlápnuté PET láhve, kelímky od jogurtů, balicí fólie, polystyren (plastové kelímky, menu boxy),lahvičky od kosmetiky, plastové kartáčky na zuby.
☒   Mastné obaly od potravin, obaly od barev a chemikálií, molitan, věci z gumy a PVC, plexisklo.
☑   Sešity, kancelářský papír (i ze skartovaček), noviny a časopisy, letáky, knihy, rozložené krabice a papírové obaly, obálky.
☒   Znečištěný a mastný papír (např. krabice od pizzy), „papírové” kelímky na nápoje (jsou potažené plastovou fólií), ruličky od toaletního papíru, použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky, plata od vajec, účtenky a jízdenky, nápojové kartony.
☑   Barevné i čiré skleněné lahve od nápojů, sklenice od kečupů, marmelád apod. (nemusí být vymyté), rozbité skleničky, tabulové sklo.
☒   Keramika a porcelán, zrcadla, žárovky, varné a laboratorní sklo, plexisklo. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Až v případě, že odpadek nelze vyhodit do nádoby na tříděný odpad, hodíme ho do „směsi”. Směsný odpad už nikdo nepřetřiďuje, putuje z popelnice rovnou na skládku nebo do spalovny k energetickému využití. Je tedy škoda vyhodit do směsi materiál, který může najít druhý život jako recyklát.
☑   Hygienické produkty, guma, cigaretové nedopalky, znečištěný papír, obyčejné žárovky, keramika, porcelán, zrcadla, obaly z kombinace plastu a kovu nebo plastu a papíru, roličky od toaletního papíru, plata od vajec, účtenky a jízdenky.
☒   Odpad, který lze vytřídit pro recyklaci do jiných třídicích nádob. Nepatří sem ani léky, elektroodpad a nebezpečný odpad.
☑   slupky od ovoce a zeleniny, jadřince a pecky, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky a kávové sedliny, skořápky od vajec a ořechů, květiny a jejich odumřelé části, papírové proložky na vejce (roztrhané), zbytky vařeného jídla (brambor, těstovin, rýže)
☒   maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadené chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat krmených masem

Kde tříditKoleje pod Palackého vrchem


Purkyňovy koleje


Listovy koleje


Mánesovy koleje

Odpadové hospodářství


V rámci třídění odpadu donášejte použitý kuchyňský olej na jakýkoliv stravovací provoz v očištěných plastových nádobách.
Tyto tašky na třídění odpadu je možné si vyzvednout na kterékoliv vrátníci kolejí.
Ve všech areálech kolejí VUT naleznete kompostéry pro bioodpad (konkrétní umístění naleznete v sekci „Kde třídit“.
(mapy s rozmístěním kontejnerů)

kontakt: GreenKAM@skm.vutbr.cz