|
|
|
|
|

Nabídka ubytování

Ubytování studentů

Koleje Pod Palackého vrchem

VUT v Brně pro ubytování studentů využívá 5 areálů kolejí s kapacitou 6019 lůžek.

Administrativu ubytování zajišťuje Oddělení ubytování.

Ubytování zaměstnanců

Starý pivovar

Část ubytovací kapacity kolejí je vyčleněna pro ubytování zaměstnanců VUT v Brně. Tyto pokoje jsou obvykle lépe vybavené a umožňují především mladým pracovníkům, kteří nemají v Brně a okolí vlastní ubytování, řešit jejich bytovou situaci.

Administrativu ubytování zajišťuje Oddělení ubytování.

Krátkodobé ubytování studentského typu

Koleje a menzy nabízejí krátkodobé ubytování studentského typu.

Administrativu ubytování zajišťují vrátní a provozní viz www.kam.vutbr.cz/?p=krat.

Hotel a ubytovací kapacity pro zaměstnance VUT a veřejnost

hotel
KaM zajišťují ubytovávání hostů VUT v Brně i veřejnosti (BVV, sportovní a kulturní akce atd.). K tomu slouží:

Administrativu ubytování zajišťuje Oddělení ubytování.

Rekreační ubytování

Ramzová
Rekreační zařízení ve správě KaM primárně slouží pro ubytování zaměstnanců a studentů VUT v Brně. Celoročně jsou k dispozici:

Administrativu ubytování zajišťuje Oddělení ubytování.