|
|
|
|
|

Informační portál

Tento informační portál nahrazuje dřívější portál (Ipkam) a slouží jako informační a komunikační rozcestník. Pro informování zákazníků a komunikaci s nimi využíváme tyto prostředky:

Elektronická komunikace

Osobní komunikace