|
|
|
|
|

Vedení


Vedení Kolejí a menz představuje ředitelka a její nejbližší spolupracovníci:

Ředitelka (RE) Dagmar Vlčková
Kancelář:
Telefon:
Email:
A06/045, Kolejní 2
54114-2902
Ekonomické oddělení (EO) Bc. Jaroslava Bartáková
Zabezpečuje činnost ostatních odborných oddělení KaM VUT a organizace jako celku v ekonomické a finanční oblasti a zajišťuje administrativní činnosti KaM VUT v oblasti účetnictví a výkaznictví. Kancelář:
Telefon:
Email:
A06/040, Kolejní 2
54114-2904
Oddělení provozu kolejí (OPK) Ing. Jakub Huňáček
Zabezpečuje odpovídající standard ubytování na kolejích VUT v Brně, zajišťuje ubytování a služby s ubytováním spojené v těchto objektech ve správě VUT v Brně: Provoz Pod Palackého vrchem, Provoz Purkyňova, Provoz Kounicova, Provoz Mánesova, Provoz Rezidence Erasmus, Provoz Starý pivovar, Rekerační středisko Ramzová, Údržba a Centrální sklad prádla a dále zajišťuje ubytování studentů, zaměstnanců VUT v Brně a případně s ohledem na provozní možnosti a kapacity i dalších osob. Oddělení dále zajišťuje oblast komerčního využití ubytovacích kapacit KaM VUT a provoz rekreačního střediska Ramzová. Kancelář:
Telefon:
Email:
A06/030, Kolejní 2
54114-2903
Technické oddělení (TO) Ing. Jiří Kala
Zajišťuje provoz, údržbu staveb a strojů ve správě KaM VUT, včetně investičních akcí KaM VUT. Kancelář:
Telefon:
Email:
A06/020, Kolejní 2
54114-2905
Oddělení provozu menz (OPM) Libor Šubrt
Zabezpečuje poskytování stravovacích služeb pro všechny skupiny zákazníků, včetně komerčního využití stravovacích kapacit součásti KaM VUT v těchto objektech: Provoz Purkyňova, Provoz Kolejní a Provoz Rybkova. Kancelář:
Telefon:
Email:
Purkyňova 93
54114-3991