|
|
|
|
|
Green Kam VUT

 

Současná doba s sebou nese nejen obrovské množství příležitostí pro každého z nás, ale také mnohé výzvy a systémové změny, s nimiž se musíme vypořádávat. Za jednu z nejvýznamnějších výzev dneška považujeme zavádění mitigačních opatření a přizpůsobení se změně klimatu a potřebám životního prostředí.

Chápeme nezastupitelnou roli zdravého životního prostředí a cítíme potřebu šetrného a odpovědného využívání přírodních zdrojů, proto jsme se rozhodli založit Green KaM VUT -environmentální projektovou kancelář, která bude pomáhat areálu kolejí a menz na cestě k udržitelnosti. Naším cílem je vybudovat opravdu odpovědné prostředí kolejí, ve kterém se zároveň všichni budeme cítit příjemně. Dosáhnout toho chceme skrze aplikaci moderních přístupů v péči o životní prostředí, práci s komunitou a budování informovanosti, odpovědnosti a angažovanosti studentů a zaměstnanců.


Proč jsme se rozhodli založit Green KaM VUT?

„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“

Toto pořekadlo platí o životním prostředí dle mého názoru doslova. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které nám vrací, jak se k přírodě chováme, myslím, že začít se chovat zodpovědně je pozdě.

Dle mého mínění ale není nikdy pozdě začít se chovat ohleduplně a přírodu respektovat. Z tohoto důvodu pokládám za správné věnovat se tomuto tématu se studenty a přispět k lepšímu životnímu prostředí v naději, že si tyto návyky ponesou s sebou jako samozřejmost po zbytek života.

Dagmar Vlčková, ředitelka Kolejí a menz VUT Brno

 

 „Snažíme se o to, aby uvědomělé chování bylo považováno za normální. Vysokoškolské koleje by se měly stát místem, které bude pozitivně ovlivňovat vztah studentů k prostředí, ve kterém žijí. Místem, kde se teoretické poznatky převádí do praxe, a kde je podporováno odpovědné smýšlení.“  - agentura Envirostyl, rozvoj a zakládání Green Office v ČR


Cíle Green KaM VUT

  • Předcházení vzniku odpadů, úspora energií.
  • Vznik a rozvoj projektů zaměřených na životní prostředí.
  • Propojení českých a zahraničních studentů, studentských spolků a zaměstnanců kolejí.
  • Spolupráce s dalšími zelenými kancelářemi, vedením VUT a externími partnery.
  • Vytvoření kolejí, které budou studenti vnímat jako svůj druhý domov.

Co a jak třídit

☑   Plastové sáčky a tašky, sešlápnuté PET láhve, kelímky od jogurtů, balicí fólie, polystyren (plastové kelímky, menu boxy),lahvičky od kosmetiky, plastové kartáčky na zuby.
☒   Mastné obaly od potravin, obaly od barev a chemikálií, molitan, věci z gumy a PVC, plexisklo.
☑   Sešity, kancelářský papír (i ze skartovaček), noviny a časopisy, letáky, knihy, rozložené krabice a papírové obaly, obálky.
☒   Znečištěný a mastný papír (např. krabice od pizzy), „papírové” kelímky na nápoje (jsou potažené plastovou fólií), ruličky od toaletního papíru, použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky, plata od vajec, účtenky a jízdenky, nápojové kartony.
☑   Barevné i čiré skleněné lahve od nápojů, sklenice od kečupů, marmelád apod. (nemusí být vymyté), rozbité skleničky, tabulové sklo.
☒   Keramika a porcelán, zrcadla, žárovky, varné a laboratorní sklo, plexisklo. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Až v případě, že odpadek nelze vyhodit do nádoby na tříděný odpad, hodíme ho do „směsi”. Směsný odpad už nikdo nepřetřiďuje, putuje z popelnice rovnou na skládku nebo do spalovny k energetickému využití. Je tedy škoda vyhodit do směsi materiál, který může najít druhý život jako recyklát.
☑   Hygienické produkty, guma, cigaretové nedopalky, znečištěný papír, obyčejné žárovky, keramika, porcelán, zrcadla, obaly z kombinace plastu a kovu nebo plastu a papíru, roličky od toaletního papíru, plata od vajec, účtenky a jízdenky.
☒   Odpad, který lze vytřídit pro recyklaci do jiných třídicích nádob. Nepatří sem ani léky, elektroodpad a nebezpečný odpad.
☑   slupky od ovoce a zeleniny, jadřince a pecky, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky a kávové sedliny, skořápky od vajec a ořechů, květiny a jejich odumřelé části, papírové proložky na vejce (roztrhané), zbytky vařeného jídla (brambor, těstovin, rýže)
☒   maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadené chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat krmených masem

Kde tříditKoleje pod Palackého vrchem


Purkyňovy koleje


Listovy koleje


Mánesovy koleje

Odpadové hospodářství


V rámci třídění odpadu donášejte použitý kuchyňský olej na jakýkoliv stravovací provoz v očištěných plastových nádobách.
Tyto tašky na třídění odpadu je možné si vyzvednout na kterékoliv vrátníci kolejí.
Ve všech areálech kolejí VUT naleznete kompostéry pro bioodpad (konkrétní umístění naleznete v sekci „Kde třídit“.
(mapy s rozmístěním kontejnerů)

kontakt: GreenKAM@skm.vutbr.cz