|
|
|
|
|

O KaM

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití.

Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
IČ: 00216305,   DIČ: CZ00216305

Pracovní příležitosti

Ostatní pracovní příležitosti viz úřední deska VUT v Brně