|
|
|
|
|

Služby a provoz menz

Servisní bod

Administrativní služby související se stravováním zajišťuje samostatné pracoviště menzy Purkyňova, Purkyňova 93, které najdete v průchodu vedle vchodu do menzy.

Provozní doba je v pracovních dnech od 12:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní osoba paní Michutová, tel. 541 148 186.

Na tomto místě se poskytují tyto služby zákazníkům:

  • hotovostní platby faktur za odebraná jídla,
  • reklamace plateb za stravovací služby,
  • vydávání karet pro zákazníky mimo VUT v Brně,
  • blokování ztracených karet,
  • nabíjení, vybíjení a prodlužování platnosti karet,
  • informace o čerpání jídel a výše konta,
  • informace související s výše uvedenými službami.

Stravování cizích zákazníků v menzách

Aktivace ISIC karet pro studenty jiných VŠ s možností využívání stravovacích služeb VUT Brno.
Karty si lze zdarma aktivovat na následujících místech:
PPV – oddělení ubytování
Purkyňovy koleje – servisní bod na menze
Studentům jiných vysokých škol bude zajištěno stravování na základě předložení potvrzení o studiu.

Výběr ze zařízení

VUT v Brně má 17 stravovacích provozů – kolejní menzy, fakultní restaurace a bufety, ale i moderně koncipovanou pizzerii. Sortiment menz a restaurací tvoří hotová jídla, minutky (včetně jídel bezmasých a sladkých), bagety, saláty, zákusky, ovoce, nápoje, atd. Ve většině provozů jsou nabízena i balená jednoporcová hotová jídla určená pro odnesení s sebou. Sortiment pizzerie a caffé-baru je mnohem širší a nabízí i nadstandardní prostředí.

Otevírací doba jednotlivých provozů je přizpůsobena zákazníkům – klasické menzy jsou otevřeny po dobu obědů a večeří, fakultní restaurace během výuky, caffé-bar a pizzerie od rána, resp. dopoledne, do 21 hodin.

Výběr z nabídky

Klasické menzy mají denní výběr až z osmi hlavních jídel. Pizzerie Mozzarella a Restaurace Rybkova mají v nabídce relativně stálý sortiment včetně menu. Aktuální nabídka většiny provozů je přenášena z elektronických tabulí v menzách nebo je generována jiným způsobem a je všem zákazníkům dostupná na webu.

Balená jídla

Část provozů má v nabídce i výběr z několika zchlazených jednoporcových hotových jídel určených pro odnesení s sebou, které je možné i s obalem ohřát v mikrovlnné troubě nebo po přemístění do vhodné nádoby na běžném vařiči. Takto balená jídla by měla byt skladována v ledničce a jejich trvanlivost je výrobním štítkem omezena na několik dní.

V menzách je dále nabízeno několik druhů baget dodávaných externími výrobci.

Zabalení jídla na cestu

Pokud to provozní a hygienické podmínky daného provozu dovolují, je zákazníkovi u pokladny provozu na požádání poskytnut jednoduchý obal na zabalení pevného jídla (ubrousek, sáček, apod.)

Mnohem větší možnosti mají v tomto směru pizzerie a Café Bar Piccolo, kde je k dispozici širší sortiment obalů (krabice na pizzu, plastové krabičky, kelímky na nápoje, apod.).

Vybavení provozů

V každém stravovacím provozu jsou na stolech nebo u pokladny k dispozici základní ochucovadla (pepř, sůl, ocet, olej, apod.), na požádání pak ubrousky, případně obaly.

Platba kartou VUT

Studenti a zaměstnanci VUT v Brně, případně další zákazníci, realizují platby prostřednictvím karty VUT, která je k tomuto účelu nositelem informace o tom, že vlastník karty je oprávněn využívat příslušné dotace.

Zabezpečení karty VUT v Brně

Karty je možné blokovat pro poskytování stravovacích služeb. Zablokování karty pro případ ztráty nebo v případě ztráty snižuje rizika zneužití karty. Příznak odblokování/blokování karty lze kdykoliv změnit na Informačním portálu VUT v Brně v záložce „Průkazy“.

Sledování plateb kartou

Sledování plateb kartou je možné provádět zde.

Zákazníci, kteří jsou registrování v informačním systému VUT v Brně (studenti a zaměstnanci VUT v Brně), mohou ve svém osobním profilu na Informačním portálu VUT v Brně v záložce „Ubytování a stravování“ na kartě Konto > Detail sledovat všechny operace realizované svou kartou.

Čerpání obědů zaměstnanců

Zaměstnanci VUT v Brně mohou ve svém osobním profilu na Informačním portálu VUT v Brně v záložce „Čerpání obědů“ sledovat čerpání obědů s dotací zaměstnavatele na stravování svých zaměstnanců. Na základě této informace, se zřetelem k tomu, že fakulta může z různých důvodů (dovolená, služební cesta ad.) počet dotovaných obědů krátit, je možné optimalizovat využití dotace během měsíce a vyhnout se případnému nechtěnému překročení nároku na čerpání dotovaných obědů. Dotovaná jídla nejsou vázána pouze k osobě zaměstnance, ale ten jimi může pohostit i další osoby.

V případě vyčerpání počtu dotovaných jídel může zaměstnanec dále využívat stravovací služby VUT, již však bez nároku na dotace.

Koncem roku 2008 bylo zavedeno automatické blokování vydaných karet zaměstnancům, kteří jsou zároveň i studenty. Toto opatření brání neúmyslnému načtení karty zaměstnance u těch, kteří preferují platbu kartou studenta. Toto opatření nemá zpětnou platnost, tedy tomu, kdo měl před zavedením opatřením více platných karet, všechny zůstávají odblokované. Příznak odblokování/blokování karty lze kdykoliv, a to i pro starší karty, změnit na Informačním portálu VUT v Brně v záložce „Průkazy“.

Platba stravenkami

Menzy VUT v Brně akceptují platby stravenkami Ticket Restaurant a .SODEXO

Při platbě stravenkami dotovanými třetí stranou nelze využívat dalších dotací vázaných k institutu student nebo zaměstnanec.

Reklamace služeb

Reklamace na kvalitu poskytovaných služeb je nezbytné uplatňovat okamžitě, přímo v provozu, kde byla služba poskytnuta a u osoby, která tuto službu poskytla (osoba vydávající jídlo, osoba u pokladny, apod.). Pokud není zákazník spokojen se způsobem řešení reklamace, má právo požadovat přivolání vedoucího směny, vedoucího provozu, případně jiné zodpovědné osoby. Zákazník je oprávněn všechny připomínky, stížnosti a doporučení zaznamenat i do elektronické Knihy přání a stížností nebo do Knihy přání a stížností v papírové podobě, která mu na vyžádání musí být dána k dispozici.